Vásárlási és Használati Feltételek

JÁSZMETÁL 2000 Kft. tulajdonában több webáruház és információt nyújtó honlap is megtalálható. Ezek mindegyikére ugyanaz a vásárlási és használati feltétel érvényes. Jelen webáruház a https://jaszmetal.shop/  webcímen megtalálható.

Cégadatok

Cégnév: JÁSZMETÁL 2000 Kft.

Székhely: 5121 Jászjákóhalma, Fő út 107.

Telephely és postázási cím: 5100 Jászberény, Bercsényi út 19.

Telefonszám (mobil): 06 70 432 3493

Adószám: 13376646-2-16

Cégjegyzékszám: 16-09-008068

Szolgáltatás ellenértéke

JÁSZMETÁL 2000 Kft. tulajdonában lévő webshopokban feltüntetett árak, szállítási feltételek Magyarországra történő kiszállítás és forintban történő fizetés esetén érvényesek! Külföldi szállítási cím, illetve forinttól eltérő pénznemben való fizetés esetén kérem, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal az info@jaszmetal.shop e-mail címen vagy a 06 70 432 3493  telefonszámon.

A vásárlás visszavonása vagy a megvásárolt termék visszaküldése

A vásárlás visszavonásával és a termék visszaküldésével kapcsolatban az alábbi hivatkozáson tud tájékozódni: https://jaszmetal.shop/informaciok

Jótállás, kellék- és termékszavatosság

Jótállással, kellék- és termékszavatossággal kapcsolatban az alábbi hivatkozáson tud tájékozódni: https://jaszmetal.shop/informaciok

Copyright

JÁSZMETÁL 2000 Kft. tulajdonában álló weboldalak - a továbbiakban: weboldalak - a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a JÁSZMETÁL 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság - a továbbiakban: JÁSZMETÁL 2000 Kft.- kizárólagosan jogosult. A JÁSZMETÁL 2000 Kft. előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye.  Ez  a  felhasználási  engedély  kizárólag  a  weboldalak  egy  eredeti  példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Felhasználási engedély

JÁSZMETÁL 2000 Kft. tulajdonában lévő weboldalakon találhatóak védjegyoltalom alatt álló márkanevek is. A védjegyoltalom jogosultja a JÁSZMETÁL 2000 Kft. A weboldalakon található némely terméknevek - részben szöveges, részben ábrás - a JÁSZMETÁL 2000 Kft. bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a JÁSZMETÁL 2000 Kft. előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

Változtatás joga

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a JÁSZMETÁL 2000 Kft. fenntartja. A Főfotó nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen, továbbá azt, hogy itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik a társaság akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének.

Az itt található adatok és információk nem minősíthetők úyg, mint a társaság tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, előfizetői magatartások tanúsítására, az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk igényelt termékek, szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A JÁSZMETÁL 2000 Kft. szintén fenntartja a jogot termékei és szolgáltatásai előzetes   bejelentés   nélküli   megváltoztatására,   kiegészítésére,   vagy   megszüntetésére, amennyiben  azt  a  hatályos  Általános  Szerződési  Feltételei  egyébként  lehetővé  teszik, továbbá  nem  vállalja  a  felelősséget  a  weboldalakon  történt  elírásokért,  sem  pedig  a weboldalak  tartalmának  jogosulatlan,  a  JÁSZMETÁL 2000  Kft.-én  kívülálló  okból  történő megváltoztatásáért.

Információk gyűjtése és felhasználása

A weboldal látogatója tudomásul veszi és a weboldal és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a JÁSZMETÁL 2000 Kft. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság szolgáltatásainak nem előfizetője.

JÁSZMETÁL 2000 Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a weboldal több pontján történik információgyűjtés. Néhány termék, vagy szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet. A JÁSZMETÁL 2000 Kft. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketingtevékenységéhez piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Regisztráció

Az on-line Áruházban történő vásárláshoz, Hírlevél rendeléséhez, valamint egyéb felhasználó azonosítást igénylő szolgáltatások igényléséhez regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A regisztráció során a felhasználó elérhetőségeit is igényelhetjük.

Linkek

A weboldalainkon találhatóak linkek más cégek weboldalaira. A JÁSZMETÁL 2000 Kft. nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. A fenti adatkezelési és titoktartási nyilatkozat csak a JÁSZMETÁL 2000 Kft. weboldalaira vonatkozik.

Biztonság

JÁSZMETÁL 2000 Kft. minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Felelősség korlátozása

Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a JÁSZMETÁL 2000 Kft. az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Az oldal tetejére